• Compleet geplaatst
 • 25 jaar garantie
 • Volendamse vakkundigheid
 • Reparaties bij eventuele schade

Checklijst te gebruiken bij het overlijden

Een checklijst kan bij een overlijden goed van pas komen. Er moeten veel praktische zaken geregeld worden en vaak binnen een korte tijdspan. Uiteraard staat uw hoofd daar simpelweg niet naar. Daarom is het fijn om handvaten te hebben in de vorm van een checklijst. Onze checklijst neemt verschillende aspecten mee zoals de uitvaart regelen en instanties op de hoogte brengen. Verzamel ten eerste de volgende nodige officiële documenten:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Trouwboekje
 • Overlijdensakte

Het Monumentenpaleis maakt onderdeel uit van de Nicodemus Groep. Het zusterbedrijf van het Monumentenpaleis, Nicodemus Uitvaartverzorging, verzorgt uitvaarten in de breedste zin van het woord en heeft voor ons een overzicht gemaakt van een aantal praktische zaken die op uw pad komen wanneer een dierbare u ontvalt.

Melding maken overlijden

Wanneer uw dierbare is overleden belt u uw huisarts. In sommige gevallen is de huisarts reeds aanwezig en zal deze ook zorgdragen voor de zgn. melding van overlijden. Deze melding geeft men door zodat er afgestemd kan gaan worden of dat de schouwing door de aanwezige huisarts gedaan mag worden. De zgn. schouwarts stelt daarbij officieel het overlijden vast en zal ook zorgdragen voor het invullen en afgeven van de benodigde documenten. U kunt de naam en de contactgegevens van de betreffende huisarts noteren en op een centrale plek in het huis bewaren. Vertelt u in dat geval dan ook aan uw familie waar zij dit briefje kunnen vinden.

U kunt in geval van overlijden van uw dierbare 24 uur per dag, zeven dagen per week contact met ons opnemen via (0299) 363940. Een van onze uitvaartverzorgers komt dan bij u thuis op of een nader te bepalen locatie. Onze eerste zorg daarbij is het eventueel overbrengen van uw dierbare, de laatste verzorging en de wijze c.q. plaats van opbaring. Vervolgens gaan onze medewerkers van het verzorgingsteam aan het werk. Zodra de opbaring geregeld is, lopen wij met u in nauw overleg alle zaken door: de bezoekregeling, de tekst en het ontwerp voor de rouwkaart, de rouwadvertentie, de eventuele kerkdienst of dienst in ons uitvaartcentrum en de invulling van de uitvaart. Ook rituelen zoals foto’s, muziek en bloemstukken worden hierbij besproken.

checklist overlijden

Uitvaart regelen na overlijden

Rond de uitvaart moeten er veel keuzes gemaakt worden om het afscheid vorm te geven. Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten en welke polis(sen) daarmee gepaard gaan. Nicodemus Uitvaartverzorging opereert onafhankelijk van verzekeraars en zodoende kunnen zij de diensten volledig afstemmen op uw wensen. U kunt dus contact met ons opnemen maar het staat u uiteraard vrij om voor een collega uitvaartverzorger te kiezen. Wij hebben een lijst samengesteld die u (grotendeels) als checklijst kunt gebruiken gedurende de voorbereidingen van de uitvaart. U kunt dit ook verwerken in een wensenformulier. Deze geeft u en uw familie een leidraad die gevolgd kan gaan worden. Deze is geheel vrijblijvend op te vragen via 0299 363940 of via [email protected]. U ontvangt dan naderhand van ons een gespecificeerde kostenbegroting zodat u vooraf weet wat u krijgt en welke rekening daarbij hoort. Zonder bijkomende kosten. Als wij bloemstukken voor u regelen, dan rekenen wij daar niets extra voor. Ook komen wij, als kosteloze service, iedere dag bij u langs om na te gaan of alles nog naar wens verloopt en of er zaken zijn die nog opgepakt dienen te worden.

 • Zijn er uitvaartwensen bekend?
 • Opbaring & condoleance / rouwbezoek
 • Begrafenis of crematie?
 • Kist & kleding
 • Rouwkaarten versturen
 • Locatie afscheid
 • Locatie samenkomen / catering
 • Bloemen
 • Begrafenis muziek
 • Vervoer
 • Dragers
 • Invulling ceremonie toespraken, voordrachten, foto’s & video’s, persoonlijke items
shutterstock_1492615181-1-600x350

Het regelen en afhandelen na de uitvaart

Na het afscheid kunt u denken aan een gedenkpunt voor uw geliefde in de vorm van een grafmonument. U kiest een steenhouwer die de grafsteen kan maken en plaatsen. Of in het geval van een crematie kunt u een urngraf uitkiezen. Vaak wordt er voor een monument gekozen of een uitstrooimoment, we noemen dit de asbestemming. Grafmonumenten komen in zeer veel verschillende vormen. Het persoonlijk maken van het graf kan gedaan worden door het monument te laten graveren of een keramische foto aan de steen toe te voegen.

Checklist overlijden: boedelvolmacht regelen

 • Het verkrijgen van een kopie van het testament
 • De uitkering van een levensverzekering aan te vragen
 • Eventuele huur op te zeggen
 • Opmaken van de boedelbeschrijving
 • Schulden en rekening betalen
 • Verkoop van huis en andere bezittingen regelen
 • Voldoen en aangifte doen van de erfbelasting
 • De uitkering van een pensioen voor eventuele nabestaanden aan te vragen
 • Het afhandelen van financiële belangen zoals bankrekeningen, beleggingsfonds en hypotheekverstrekker
 • Het opzeggen van abonnementen & lidmaatschappen
 • Mocht er in de toekomst een nieuw huwelijk plaatsvinden, wordt de overlijdensakte ook gebruikt om dit in gang te zetten

Om de boedelvolmacht te verkrijgen contacteert u de notaris. De notaris wijst in de verklaring van erfrecht iemand boedelvolmacht toe. Namens iedereen mag deze persoon diens handtekening zetten. Vaak kiest met voor deze opzet zodat er één iemand aangewezen wordt om in combinatie met de overlijdensakte de volgende zaken te regelen:

Winkelwagen