• Compleet geplaatst
  • 25 jaar garantie
  • Volendamse vakkundigheid
  • Reparaties bij eventuele schade
wanneer verlof bij overlijden

Wanneer verlof bij overlijden?

Na het overlijden van een dierbare lijkt de wereld even stil te staan. Een paar dagen vrij nemen is geen overbodige luxe, zodat u in ale rust alles omtrent het overlijden kunt regelen. Van het werk om alles op te lossen wat er aan de hand is, is geen overbodige luxe. Maar hoeveel verlof mag u eigenlijk opnemen bij een overlijden? Mag je pas verlof opnemen als je vader of moeder komt te overlijden? Of geldt het overlijdensverlof ook als een oom, tante, neef, nicht of goede vriend is overleden?

Verlof bij overlijden

Verlof betekent dat u een bepaald aantal dagen afwezig kunt zijn op het werk, maar dat u betaald krijgt voor de dagen dat u niet werkt. Er zijn verschillende soorten verlofregelingen in Nederland. Sommige zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor iedereen. Andere zijn afhankelijk van het soort werk dat u uitvoert. Deze verlofvormen staan vermeld in de cao die voor uw branche van toepassing is. De vorm van verlof die voor iedereen geldt, is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De zaken die in de cao zijn geregeld, verschillen per branche, dit wordt ook wel bijzonder verlof genoemd.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof

Veel zaken moeten direct na het overlijden worden geregeld. In tijden als deze kunt u ook gebruikmaken van het calamiteit en kortverzuimverlof. U kunt er een beroep op doen bij onvoorziene omstandigheden of wat in de wet wordt genoemd: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. In deze zeer speciale gevallen wordt ook een overlijden gerekend.

Hoe lang krijgt u verlof bij een overlijden?

De duur van het verlof is afhankelijk van de relatie die u heeft met de overledene. In de cao staat in de meeste gevallen dat u bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad 4 dagen verlof krijgt. (van overlijden tot begrafenis). ‘Eerste graad’ betekent dat het gaat om de dood van de vader, moeder of kind. Hieronder vallen ook broers, zussen, grootouders en kleinkinderen. Een familielid is uw partner, maar alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad staan in de meeste cao’s 2 dagen verlof. Het gaat om de overlijdens van: de ouders en adoptieouders van de partner, kinderen van partners en geadopteerde kinderen, partner van kinderen, grootouders van partner, kleinkinderen van de partner en broers of zussen van de partner.

Rol werkgever

Ongeacht uw relatie met de overledene, meld het overlijden zo snel mogelijk aan uw werkgever. Dien ook direct een verlofaanvraag in. Bekijk ook onze checklist te gebruiken bij het overlijden. Werkgevers hoeven niet te voldoen aan verlofaanvragen die niet voorzien zijn in de wet, of in cao’s of bedrijfsregeling staan. Het is echter een teken van goed werkgeverschap als rekening wordt gehouden met het welzijn van de werknemers. Probeer dus altijd met je werkgever te praten. Bespreek hoe je je voelt en wat je nodig hebt in deze droevige tijd. Werkgevers zijn bijvoorbeeld niet verplicht verlof te verlenen wanneer een goede vriend(in) overlijdt. In de praktijk worden dergelijke verlofaanvragen echter vaak gewoon ingewilligd.

Winkelwagen